Gemeente Holsbeek

Vreemdeling, Bisnummer

Iedereen die in België ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft een rijksregisternummer.

Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bisnummer. 
Dit is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer.

Voor wie?

  • Voor de buitenlandse werknemer die minder dan drie maanden in ons land verblijft.
  • Voor de grensarbeider.

Procedure

 Meld je voor de aanvraag van een bisnummer bij de bevolkingsdienst.

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart.