Gemeente Holsbeek

Vreemdeling, inburgering

Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant voert het Vlaamse inburgeringsbeleid uit in de provincie.
Het doel is mensen van buitenlandse origine te stimuleren tot een volwaardige participatie in de Vlaamse samenleving.
Het Onthaalbureau maakt de nieuwe burgers wegwijs en zet daarbij volop in op zelfredzaamheid.

Het Onthaalbureau Inburgering is er voor verschillende groepen, bijvoorbeeld:

  • voor wie nog niet lang in België woont,
  • voor wie al langer dan een jaar in België verblijft en van buitenlandse oorsprong is,
  • voor Belgen geboren in het buitenland waarvan minstens één van de ouders niet in België geboren is.

Vanuit Holsbeek is het best bereikbare kantoor te Leuven, Ladeuzeplein 17 - T 016 47 43 11