Gemeente Holsbeek

Vrijwilligersverzekering

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. De erkenning die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis vrijwilligersverzekering. Samen zorgen we dat vrijwilligers in Vlaanderen de beste bescherming genieten!

In heel wat gevallen ben je als organisatie verplicht om je vrijwilligers te verzekeren tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Maar ook als je geen verzekeringsplicht hebt, is het verstandig om je vrijwilligers goed te beschermen. Dat kan met deze gratis polis. Je hebt als erkende organisatie recht op 1.000 gratis vrijwilligersuren. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Lees alles over de verzekeringsplicht en de gratis vrijwilligersverzekering op www.vrijwilligersverzekeren.be van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Voor wie?

Deze gratis verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in gans Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is), en vooral van zij die wettelijk minder goed beschermd zijn:

  • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk
  • startende vzw's en vzw's zonder personeel
  • lokale afdelingen van een koepel-vzw, voor de verzekering van extra activiteiten

Procedure

Je hebt een geldig erkenningsnummer nodig, waarmee je de activiteiten ten laatste 48 uur vooraf kan verzekeren. Regel alles op www.gratisvrijwilligersverzekering.be

 

Prijs

De vrijwilligersverzekering is gratis.

Meer info

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1

2000 Antwerpen

03 218 59 01

www.vlaanderenvrijwilligt.be

www.vrijwilligerswerk.be