Gemeente Holsbeek

Vrijwilligersverzekering & erkenning als vrijwilligersorganisatie

Als organisatie ben je verplicht om een verzekering af te sluiten voor je vrijwilligers.

De provincie Vlaams-Brabant biedt deze verzekering gratis aan, samen met Belfius.

Wat dekt de verzekering?

 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • rechtsbijstand
 • lichamelijke ongevallen

Voor wie?

Voor elke vrijwilligersorganisatie, met voorrang voor kleine en occasionele activiteiten van feitelijke verenigingen.

 • Vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid zoals vzw's.
 • Feitelijke verenigingen, al dan niet met vaste medewerkers, zoals een buurtcomité, een hobbyvereniging, een groep die ziekenbezoeken of hulp aan bejaarden organiseert.
 • Feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel voor zover de activiteiten die men organiseert niet opgenomen zijn in de verzekering van de koepel.
  Vraag na of je activiteit niet verzekerd is door de koepel.
  Bij een eventuele dubbele dekking kan de Belfius-polis niet aangesproken worden.

Procedure

Je vrijwilligersorganisatie moet eerst erkend worden door de gemeente.

 1. Stuur het bijgevoegd aanvraagformulier naar het gemeentelijk vrijwilligersloket (in Holsbeek is dit de gemeentelijke cultuurdienst).
 2. Binnen de zes weken ontvang je een erkenningsnummer om jouw activiteit te verzekeren bij Belfius.
 3. Doe aangifte van elke activiteit die je wil verzekeren via het online aangifteformulier dat je kan terugvinden op de website van de provincie Vlaams-Brabant (dienst welzijn - gezondheid, vrijwilligersverzekering).

Prijs

De vrijwilligersverzekering is gratis.

Afhandeling

Nadat de cultuurdienst jouw aanvraagformulier ingevuld heeft, bezorgt de cultuurdienst jouw formulier terug aan de provincie.
Na zes weken ontvang je een erkenningsnummer om jouw activiteit te verzekeren bij Belfius.

Doe aangifte van elke activiteit die je wil verzekeren via het aangifteformulier.

Meer info

Steunpunt vrijwilligerswerk
T 016 26 73 98
vrijwilligerswerk@vlaamsbrabant.be