Gemeente Holsbeek

Werken voor derden door gemeentepersoneel (retributie)

Voert het gemeentepersoneel voor jou, als bewoner, werken uit dan wordt hiervoor een bepaalde kost aangerekend.

Het kan gaan over o.a. volgende werken:

 • Verplichte ingreep van de gemeente bij vastgestelde overtredingen.
  Vb. opruimen sluikstort, openmaken buurtwegen,...
 • Overwelven van baangrachten.
  Vb.: De gemeente Holsbeek krijgt de vraag een baangracht te overkappen, na verkaveling van een perceel.
  De dossierkost en de kosten van het onderzoek en de overkapping worden aangerekend aan de aanvrager/eigenaar van het perceel.

Voorwaarden

Het uitvoeren van dergelijke werken is eerder een uitzondering.

Er is dan ook een beslissing van het college nodig om dergelijke werken te kunnen laten uitvoeren.

Procedure

Een aanvraag doe je via een brief of mail naar het college of de dienst openbare werken.

Een verplichte ingreep bij vastgestelde overtredingen, gaat steeds uit van een andere instantie.
Vb. politie, deurwaarder, vrederechter,…

Prijs

De kostprijs voor werken voor derden is als volgt vastgesteld:

 • Stortkosten: 200 euro/ton
 • Vervoer: 2 euro/km
 • Administratieve kost: 100 euro/dossier
 • Werkuur: 30 euro/uur
 • Gebruik van machines (vrachtwagen, graafmachines, kolkenzuiger, rioolreiniger, veegmachine, zoutstrooier, klepelmachine,…): 50 euro/uur

Regelgeving

Zie bijgevoegd document.