Gemeente Holsbeek

Wettelijk samenwonen

Twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend.
De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Voorwaarden

Je kan een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Procedure

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet je een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen aan de hand van een schriftelijke verklaring. 
Deze teken je voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Je krijgt een ontvangstbewijs.

De verklaring bevat:

  • datum van de verklaring
  • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
  • woonplaats
  • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
  • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt

Als je een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd, zal deze ook geregistreerd worden in de bevolkingsregisters.

Prijs

10 euro.

Afhandeling

Indien je een uittreksel van je wettelijke samenwoning nodig hebt kan je dit verkrijgen:

1. Via het loket

Kom langs bij onze bevolkingsdienst en breng je identiteitskaart mee.

2. Via de online toepassing van het Rijksregister

Indien je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het attest van wettelijke samenwoning raadplegen, downloaden en afdrukken.
Klik hiervoor op 'Mijn dossier'.

Wat meebrengen

Beide identiteitskaarten.