Gemeente Holsbeek

Bewijs van woonst

Met dit document bewijs je dat je bent ingeschreven op dit adres.

Voor wie?

Je kan dit voor jezelf of voor alle inwonende gezinsleden aanvragen.

Voor derden kunnen volgende personen dit aanvragen:

  • Notarissen, advocaten, deurwaarders,… bij een gerechtelijke procedure
  • Eigenaars van een woning die bij een huurgeschil een procedure willen opstarten bij de vrederechter.
   Eigenaars die in het kader van een huurgeschil een adres opvragen, moeten aantonen dat ze eigenaar zijn van de woning (huurcontract meebrengen)
  • Rechtspersonen in het kader van achterstallige betalingen

Voorwaarden

Je moet meedelen waarom je dit document nodig hebt (derden).

Procedure

1. Online

Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur'.

Online aanvragen

2. Via e-mail

Mail je aanvraag naar bevolking@holsbeek.be.
Voeg een kopie van je identiteitskaart toe.

3. Via het loket

Kom langs bij de dienst bevolking en breng je identiteitskaart mee.

4. Via de online toepassing van het Rijksregister

Indien je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het bewijs van woonst raadplegen, downloaden en afdrukken.
Klik hiervoor op 'Mijn dossier'.

Prijs

 • Voor jezelf of voor inwonende gezinsleden: gratis
 • Derden: 5 euro per exemplaar