Gemeente Holsbeek

De Lijn - Buzzy Pazz, van 6 tot 24 jaar

De Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar.

Met een Buzzy Pazz mag je onbeperkt reizen op alle geregeld vervoer van De Lijn (behalve op de Limburgse snellijnen).

Als je minstens 12 jaar bent, mogen kinderen tot en met 5 jaar gratis met je meereizen.

Voorwaarden

De Buzzy Pazz kan aangevraagd worden voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om een Buzzy Pazz te kopen:

 • Online
  Je kan een abonnement online kopen of verlengen.
  Daarvoor heb je een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig.
  Als je meerdere Buzzy Pazzen koopt voor jouw gezin, is er een gezinskorting.
  Als je de abonnementen in één keer samen online koopt, hoef je geen 'Attest van gezinssamenstelling' aan De Lijn te bezorgen.
 • Schriftelijk
  Je kan een nieuw abonnement ook schriftelijk aanvragen bij de dienst Abonnementen van De Lijn.
  Bezorg twee weken vóór de aanvangsdatum een kopie van uw identiteitskaart en een ingevuld aanvraagformulier Buzzy Pazz (pdf) per post of mail aan de dienst.
  Als je meerdere Buzzy Pazzen met gezinskorting wilt kopen, is ook een 'Attest van gezinssamenstelling' nodig.
  Dat attest mag maximaal twee maanden oud zijn.
  Je kan dat attest verkrijgen bij de dienst Bevolking.
 • Lijnwinkel
  Je kan ook altijd langsgaan in één van de Lijnwinkels.
  Je toont jouw identiteitskaart, betaalt en neemt het abonnement meteen mee.
  Om tijd te winnen, kan je het aanvraagformulier Buzzy Pazz (pdf) downloaden en vooraf invullen.
  Als je meerder Buzzy Pazzen met gezinskorting wilt kopen, dan heb je ook een 'Attest van gezinssamenstelling' nodig.
  Dat attest mag maximaal twee maanden oud zijn.
  Je kan het attest verkrijgen bij de dienst Bevolking.

Hoe gebruiken?

Elke keer als je opstapt, toon je jouw abonnement aan de chauffeur. De Buzzy Pazz is een vervoerbewijs op naam en is dus strikt persoonlijk: alleen de houder mag het gebruiken. Bij een controle moet je altijd jouw Buzzy Pazz en jouw identiteitskaart kunnen tonen.

Prijs

De prijs van de Buzzy Pazz hangt af van de leeftijd en de geldigheidsperiode.

 • Voor kinderen van 6 tot 11 jaar is er een Buzzy Pazz voor een heel jaar voor 55 euro.
 • Voor jongeren van 12 tot 24 jaar, hangt de prijs af van de geldigheidsperiode.
  Er bestaat een Buzzy Pazz voor één maand, drie maanden of 12 maanden.
  Er zijn dus verschillende tarieven voor de Buzzy Pazz.

Gezinskorting

 • Koop je binnen hetzelfde gezin meerdere jaarabonnementen met eenzelfde startdatum, dan krijgt het tweede kind in het gezin 20% korting.
  Vanaf een derde jaarabonnement betaal je slechts 50 euro.
 • Koop je binnen hetzelfde gezin meerdere abonnementen voor één of drie maanden met respectievelijk dezelfde startdatum, dan krijg je vanaf het tweede abonnement 20% korting.
 • Ook gezinnen in co-ouderschap hebben recht op gezinskorting op de Buzzy Pazz.
  Dat betekent dat je als ouder Buzzy Pazzen met gezinskorting kunt kopen voor alle kinderen die bij jou gedomicilieerd zijn én voor jouw eigen 'natuurlijke' kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn.
  Voor gezinskorting in geval van co-ouderschap moet je abonnementen schriftelijk aanvragen bij de Dienst Abonnementen.
  Bij het aanvraagformulier moet je een attest van gezinssamenstelling, voegen en ook een geboorteakte, adoptiebewijs of 'bewijs van erkenning' van jouw natuurlijke kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn, samen met de correcte adresgegevens van deze kinderen.

Derdebetalerkorting

Gemeente Holsbeek heeft met De Lijn een derde-betalerovereenkomst afgesloten.
Dit wil zeggen dat de jongeren tot en met 24 jaar 25% korting krijgen op een Buzzy Pazz.

Sociaal abonnement

Je komt ook in aanmerking voor een goedkopere Buzzy Pazz als je

 • een leefloon of inkomensgarantie krijgt (Buzzy Pazz 'VG')
 • houder bent van een Omnio-attest, een kaart voor verhoogde tegemoetkoming (NMBS) of van een WIGW-kaart (Buzzy Pazz 'VT')

Gratis abonnement voor personen met een handicap

Personen met een handicap die in Vlaanderen wonen, kunnen in aanmerking komen voor een gratis jaarabonnement.