Gemeente Holsbeek

Verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet.

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat de verbeteringspremie verdwijnt en volledig opgaat in de renovatiepremie. Je kan de huidige verbeteringspremie nog aanvragen tot en met 31 mei 2019.

Voor wie?

Je kan de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner wanneer jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent:
  • de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht
  • of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder, als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met je inkomen, je woning en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Aantal aanvragen

In een periode van tien jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie) kan je als persoon en per woning maximaal drie keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie aanvragen.
Je zorgt ervoor dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

Opgelet: op 1 juni 2019 wordt de verbeteringspremie onder de huidige vorm stopgezet. Je kan jouw aanvragen voor de verbeteringspremie nog indienen tot en met 31 mei 2019.

Op 1 februari 2019 start de overkoepelende renovatiepremie als opvolger van de verbeteringspremie. Als je al een aanvraag voor de verbeteringspremie hebt ingediend, kan je na de stopzetting onder bepaalde voorwaarden een nieuwe aanvraag indienen voor de overkoepelende premie. Voor verbouwingswerken van eenzelfde categorie gebeurt wel een verrekening (aftrek) van de eerder ontvangen verbeteringspremie.

Procedure

Je kan de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken.

Je kan de verbeteringspremie aanvragen:

Als je het aanvraagformulier op papier wilt, kan je het aanvragen bij Wonen - Vlaanderen.

Je vult het formulier in en stuurt het op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen. Vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn van Wonen Vlaanderen, of vanaf de weigering van jouw aanvraag, heb je 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur jouw beroep altijd aangetekend.

Bedrag

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet je facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Het bedrag van de verbeteringspremie per bouwonderdeel:

 1. dakwerken: 1 250 euro
 2. buitenschrijnwerk: 1 250 euro
 3. sanitaire installatie: 750 euro
 4. elektrische installatie: 750 euro
 5. gevelwerken: 1 500 euro
 6. behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 7. werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
  • de plaatsing van maximaal 3 verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
  • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1 000 euro
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro

Voor categorie 8 - verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen - krijg je 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1 250 euro.

Regelgeving

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot wijziging van de besluiten van de renovatiepremie en over de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP).