Gemeente Holsbeek

Verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Voor wie?

Je kan de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner als je (incl. de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent) de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht of een huurovereenkomst hebt voor meer dan drie jaar.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder als je (incl. de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent) de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar

Voorwaarden

De voorwaarden om een verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met je inkomen, je woning en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van tien jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie) kan je als persoon en per woning maximaal drie keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie aanvragen.
Je zorgt ervoor dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

Procedure

Je kan de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken.
Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij je aanvraag.

Je kan de verbeteringspremie aanvragen:

Je vult het formulier in en stuurt het op.

Voor een papieren aanvraagformulier contacteer je Wonen-Vlaanderen.

Een beslissing volgt binnen de drie maanden na een correcte en volledige aanvraag.
De uitbetaling gebeurt drie maanden na de beslissing.

Prijs

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel.

Om een premie te krijgen, moet je facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen krijg je 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw).
De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1.250 euro.

Het bedrag van de verbeteringspremie per bouwonderdeel bedraagt:

 • voor dakwerken: 1.250 euro
 • voor buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 • voor een sanitaire installatie: 750 euro
 • voor een elektrische installatie: 750 euro
 • voor gevelwerken: 1.500 euro
 • voor het behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 • voor werkzaamheden om risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • 250 euro voor de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte
  • 250 euro (per toestel) voor de verplaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite
  • 1.000 euro voor de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming
  • 500 euro voor het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal

Regelgeving

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot wijziging van de besluiten van de renovatiepremie en over de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP).