Gemeente Holsbeek

Aangifte adreswijziging

Het is wettelijk verplicht om binnen de acht dagen, nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging.
De aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Voorwaarden

 • Je kan de verhuis pas aangeven als je effectief verhuisd bent.
 • Als de adreswijziging voor je hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van je gezin de aangifte doet.
 • Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn van iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Procedure

1. Online

Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur'

Online aanvragen

2. Via het loket

Kom langs bij onze bevolkingsdienst en breng je identiteitskaart mee.

Prijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Afhandeling

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt.

Na deze controle schrijven wij je op je nieuwe adres in en wordt je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen.
Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code nodig.

Wat meebrengen

Bij aangifte:

 • je elektronische identiteitskaart

Na het bezoek van de wijkagent:

 • de uitnodiging die je van ons krijgt
  • elektronische identiteitskaarten van alle gezinsleden die verhuisd zijn (met pincode)

Meer info

Je adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven.
Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kun je deze instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Een aantal instanties worden automatisch op de hoogte gebracht van deze wijziging, zodra die officieel is:

 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds
 • OCMW
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB en ACTIRIS

Een aantal instanties moet je zelf nog verwittigen:

 • VDAB en ACTIRIS (als je werkzoekende bent)
 • Je werkgever
 • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • Kabel- en telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Firma's waarbij je een klantenkaart hebt