Gemeente Holsbeek

Uitwisseling plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel en Leiding Informatieportaal KLIP)

Het Kabel- en LeidingInformatiePortaal, of kortweg het KLIP, is een webtoepassing met als doel schade aan kabels en leidingen bij grondwerken te voorkomen.

Het KLIP laat je toe om gelijktijdig elektronische plannen aan te vragen bij alle kabel- en leidingbeheerders die op de plaats van de geplande werken ondergrondse kabels en leidingen beheren.

Voor wie?

Iedereen die grondwerken uitvoert moet plannen via KLIP aanvragen om schade aan leidingen en kabels ten gevolge van graafwerken te vermijden.

Het gebruik van KLIP is toegankelijk voor professionele planaanvragers (zoals aannemers, nutsbedrijven, opdrachtgevers,...) maar ook voor particulieren.

Procedure

  • Open de KLIP-webtoepassing, registreer je en meld je aan via de website van AGIV - Informatie Vlaanderen.
  • Voer een planaanvraag in en definieer een graafzone.
  • KLIP gaat na welke kabel- en leidingbeheerders aanwezig zijn in deze graafzone en stuurt hen een aanvraag.
  • Je krijgt binnen de zeven werkdagen een plan terug bestaande uit de verschillende antwoorden van de beheerders.
  • Je kan deze plannen online raadplegen en downloaden via het KLIP.

Op de website van AGIV (Informatie Vlaanderen) vind je de nodige handleidingen terug.

Prijs

Voor elke planaanvraag moet je een bijdrage van 10 euro betalen aan het AGIV (Informatie Vlaanderen).

Regelgeving

Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S. 6 mei 2008).

Decreet van 10 december 2010 houdende de wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen (B.S. 24 december 2010).

Decreet van 17 januari 2014 houdende de wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag (B.S. 10 februari 2014).