Gemeente Holsbeek

Dienstverlening (klachtenprocedure, schriftelijke aanvraag)

Heb je een klacht?

De gemeente streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers.
Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een klacht wil uiten.
Daarom ontwikkelde de gemeente een procedure om je klacht te behandelen.

Je kan op verschillende manieren een klacht indienen:

  • per brief (Gemeentebestuur Holsbeek, t.a.v. de klachtencoördinator, Dutselstraat 15, Holsbeek)
  • via mail (klachten@holsbeek.be)
  • telefonisch (016 62 91 80)
  • via het loket
  • via de klachtencoördinator: eerste verdieping gemeentehuis
  • via het klachtenformulier

 Het reglement over klachtenbehandeling en het klachtenformulier vind je in bijlage.