Gemeente Holsbeek

Strooiplan

Strooiplan

Kleine wegen en woonstraten

Gewestwegen

Zelf sneeuw ruimen?

Strooiplan

Bij winterweer zet het gemeentebestuur alle beschikbare middelen in om de belangrijkste gemeentewegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken.
Hierbij werken we volgens een vast strooiplan met een selectie van de belangrijkste gemeentewegen (opgedeeld in verschillende routes).

Op basis van de weersvoorspellingen wordt er beslist of er preventief wordt gestrooid.
Bij onverwacht winterweer kunnen we vrijwel meteen uitrukken.

In de routes worden in eerste instantie de hoofdwegen en de heuvels gestrooid en vrijgemaakt. Vervolgens wordt de werking van het openbaar vervoer zo veel als mogelijk gegarandeerd.
Nadien kunnen de laterale wegen en invalswegen aangepakt worden. 
Ook schoolomgevingen zitten in het strooiplan vervat.

Bij aanhoudend winterweer worden deze strooiroutes regelmatig herhaald en ruimen we ook sneeuw.
Brugdekken en brughellingen krijgen extra aandacht.

Naast de gemeentewegen staat het gemeentebestuur in voor de fietspaden.
Deze worden sneeuwvrij gemaakt door gemeentevoertuigen.

We proberen er voor te zorgen dat iedereen op een redelijke afstand van een gestrooide weg woont.

Kleine wegen en woonstraten

In kleine wegen en woonstraten wordt er in principe niet gestrooid of geschaafd.
Voor weinig gebruikte straten heeft strooien bovendien veel minder effect.
Het strooizout geraakt moeilijker met de sneeuw of ijzel vermengd, wat belangrijk is om snel te smelten.
Platgereden sneeuw en ijs kan bovendien niet afgeschaafd worden.

Op kleine gemeentewegen en in woonstraten is het de verantwoordelijkheid van de automobilist om zijn rijgedrag aan te passen.
Dit betekent dat je een paar honderd meter uiterst traag moet rijden om vervolgens een wel gestrooide weg te bereiken.

Gewestwegen

Het strooien van de gewestwegen in onze gemeente is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid.

Zelf sneeuw ruimen?

Hoewel het niet verplicht is, moedigen we elke inwoner aan om de stoepen voor zijn deur of perceel sneeuwvrij te maken.
Let daarbij wel op dat je het probleem niet naar het fietspad of de rijweg verplaatst.
Schep dus geen sneeuw naar daar, maar leg het op een hoopje op de rand van het voetpad. Blokkeer met de opgeschepte sneeuw zeker niet de goot of de afvoerputjes.