Gemeente Holsbeek

Milieu & afval

Wens je ons iets te melden over geluidshinder, de afvalophaling, bodem- en waterverontreiniging, merk je een gasgeur op,... laat het ons weten!