Gemeente Holsbeek

Bevolkingsregister, uittreksel

Het uittreksel uit het bevolkingsregister is een bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Holsbeek.

Het uittreksel bevat een aantal identiteitsgegevens:

  • Naam en voornamen
  • Plaats en datum van geboorte
  • Rijksregisternummer
  • Burgerlijke staat
  • Nationaliteit
  • Beroep
  • Huidig adres

Voorwaarden

Een uittreksel uit het bevolkingsregister kan aangevraagd worden door iedereen die meerderjarig is en in Holsbeek is ingeschreven alsook door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige.

Procedure

1. Via de online toepassing van het Rijksregister

Indien je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het uittreksel uit de registers raadplegen, downloaden en afdrukken.
Klik hiervoor op 'Mijn dossier'.

2. Via mail

Mail ons je aanvraag met je gegevens.

3. Via het loket

Kom langs bij onze bevolkingsdienst en breng je identiteitskaart mee.