Gemeente Holsbeek

Afgifte administratieve stukken (belasting)

Voor de periode van 1 juli 2017 tot 31 december 2019 heffen we een belasting op administratieve stukken die door ons gemeentebestuur worden afgeleverd:

  • identiteitskaarten, verblijfskaarten, verblijfsdocumenten, reispaspoorten, internationale en bankkaartmodel rijbewijzen, getuigschriften, uittreksels, afschriften;
  • legalisaties;
  • voor eensluidend verklaring van afschriften;
  • de nieuwe aanvraag voor Pin- en Pukcodes voor een identiteitskaart;
  • inlichtingen die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt;
  • vergunningen die op verzoek worden uitgereikt, behoudens de vergunningen waarvoor een retributie is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement op de omgevingsvergunning van 23 mei 2017.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.

Prijs

Afhankelijk van het type stuk dat je aanvraagt.