Gemeente Holsbeek

Afgifte administratieve stukken (belasting)

Voor de periode van 1 februari 2024 tot 31 december 2025 heffen we een belasting op administratieve stukken die door ons gemeentebestuur worden afgeleverd:

  • identiteitskaarten, verblijfskaarten, verblijfsdocumenten, reispaspoorten, internationale en bankkaartmodel rijbewijzen, getuigschriften, uittreksels en afschriften
  • legalisaties
  • voor eensluidend verklaring van afschriften
  • de nieuwe aanvraag voor Pin- en Pukcodes voor een identiteitskaart
  • inlichtingen die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt
  • aanvraag voornaamwijziging

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.

Prijs

Afhankelijk van het type stuk dat je aanvraagt.