Gemeente Holsbeek

Brandveiligheid markten, kermissen en tenten

Tijdens de gemeenteraad van 22 januari 2008 is het reglement met betrekking tot de brandveiligheid op markten, kermissen en in tenten goedgekeurd.

Dit reglement bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een markt, een kermis en een tent moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt of een kermis in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

Voor tenten is het reglement van toepassing op alle tenten dewelke toegankelijk zijn voor het publiek en dit met een bezetting vanaf 100 personen.

Meer info

Zie bijgevoegde bestanden voor raadpleging van het reglement en de bijlage.