Gemeente Holsbeek

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg of BPA is een beleidsdocument waarin de visie van de gemeente wordt uitgedrukt over de ruimtelijke ordening.
Het is een gemeentelijk bestemmingsplan dat gemaakt werd om het gewestplan te verfijnen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (goedgekeurd op 18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's).
De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

In de gemeente Holsbeek is er een sectoraal BPA voor zonevreemde bedrijven:

 • DeelBPA 1: Kraaikant 79
 • DeelBPA 2: Kraaikant 15
 • DeelBPA 3: Appelweg 94 en Appelweg 108
 • DeelBPA 4: Groenstraat 1
 • DeelBPA 5: Terheidse Hoek (van goedkeuring weerhouden)
 • DeelBPA 6: Molenstraat 24
 • DeelBPA 7: Rodeberg (van goedkeuring weerhouden)
 • DeelBPA 8: Langestraat 46
 • DeelBPA 9: Bruul 38 en Bruul 43
 • DeelBPA 10: Leuvensebaan 105
 • DeelBPA 11: Langeveld 161

Deze plannen kan je komen bekijken op de dienst Wonen en Omgeving.