Gemeente Holsbeek

Uitleenreglement (retributie)

De gemeente heeft een reglement met afspraken bij het gebruik van de uitleendienst.

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2011.