Gemeente Holsbeek

Energielening

Met de energielening van het Vlaams Gewest financier je zeer voordelig bouw- of verbouwwerken waardoor je energie bespaart in je woning.
Als inwoner van Holsbeek kan je hier ook een beroep op doen. De gemeente en het OCMW sloten hiervoor een overeenkomst af met IGO.

Sinds 1 januari 2019 ziet de Vlaamse energielening er anders uit: de 2%-lening valt weg. De lening wordt enkel nog verstrekt aan mensen die aan de inkomensvoorwaarden voldoen en recht hebben op de 0%-lening.

Waarvoor dient de lening?

De Vlaamse energielening dient voor tal van energiebesparende ingrepen, waaronder:

 • het vernieuwen van je dak, in aanloop naar dakisolatie
 • het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
 • het plaatsen van hoogrendementsglas
 • het plaatsen van zonnepanelen
 • het vernieuwen van het verwarmingssysteem

Wie kan in aanmerking komen?

Je behoort tot de sociale doelgroep van de Vlaamse energielening als je aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017 van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 31 550 (te verhogen met € 1 650 euro per persoon ten laste). Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelastingen van 2018.
 • het meest recente gezamenlijk belastbaar inkomen van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger van € 19 105,58 verhoogd met € 3 536,95 per persoon ten laste en dit inkomen is sindsdien niet noemenswaardig gestegen. Je kan dit nakijken op jouw (jullie) recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen.
 • alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd, hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • personen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
 • personen in OCMW-begeleiding, omdat die hun energiefactuur niet kunnen betalen
 • beschermde afnemers

Als je tot de doelgroep behoort en de Vlaamse energielening kan aangaan, heb je ook recht op:

Meer informatie

Meer info bekom je bij IGO via de website / energielening@igo.be / T 016 31 18 66.