Gemeente Holsbeek

Energielening

Met de energielening van het Vlaams Gewest financier je zeer voordelig bouw- of verbouwwerken waardoor je energie bespaart in je woning.
Als inwoner van Holsbeek kan je hier ook een beroep op doen. De gemeente en het OCMW sloten hiervoor een overeenkomst af met IGO.

Sinds 1 januari 2019 ziet de Vlaamse energielening er anders uit: de 2%-lening valt weg. De lening wordt enkel nog verstrekt aan mensen die aan de inkomensvoorwaarden voldoen en recht hebben op de 0%-lening.

Waarvoor dient de lening?

De Vlaamse energielening dient voor tal van energiebesparende ingrepen, waaronder:

 • het vernieuwen van je dak, in aanloop naar dakisolatie
 • het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
 • het plaatsen van hoogrendementsglas
 • het plaatsen van zonnepanelen
 • het vernieuwen van het verwarmingssysteem

Wie kan in aanmerking komen?

 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31 340 (het inkomen van 3 jaar geleden dient als referentie)
 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 • gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 18 730,66. Dit bedrag mag je verhogen met € 3 467,55 per persoon ten laste (meest recente aanslagbiljet)
 • personen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
 • personen in OCMW-begeleiding, omdat die hun energiefactuur niet kunnen betalen
 • beschermde afnemers

Meer informatie

Meer info bekom je bij IGO via www.energielening-igo.be / energielening@igo.be / T 016 31 18 66.