Gemeente Holsbeek

Biometrisch paspoort

Je paspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat.

Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben een paspoort nodig.

Met een paspoort reis je naar alle landen ter wereld, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens.
Naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en foto bevat het dus ook je vingerafdrukken.

Het paspoort is:

 • zeven jaar geldig voor volwassenen.
 • vijf jaar geldig voor minderjarigen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur van het paspoort die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming.
Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken
Meer inlichtingen verkrijg je eveneens bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O), waaronder:

 • een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach;
 • hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief;
 • het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de aanzet van je oren moeten zichtbaar zijn;
 • de ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen getinte brilglazen, geen te groot brilmontuur, geen montuur dat vlak langs de ooglijn loopt.

Als je pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden en gebruikt zijn op vorig paspoort.

Procedure

Je vraagt je paspoort aan bij de dienst burgerzaken van je woonplaats.

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.

Vraag je paspoort op tijd aan.
Je paspoort aangevraagd in normale procedure zal uiterlijk de 5de werkdag na de dag van aanvraag afgeleverd worden op de dienst burgerzaken.

Een aanvraag via spoedprocedure is mogelijk als we de aanvraag voor 15 uur kunnen verzenden. Het paspoort wordt in dat geval de eerstvolgende werkdag afgeleverd.

Je kan ook een superdringende aanvraag doen. Je paspoort zal 4,5 uur later afgeleverd worden aan het loket Koloniënstraat 11 te Brussel (tijdens openingsuren).

Prijs

Volwassenen:

 • Normale procedure: 85 euro
 • Spoedprocedure: 260 euro
 • Superdringende procedure: 320 euro

Een zakenpaspoort (64 blz.) kan enkel in spoedprocedure aangevraagd worden.

Minderjarigen:

 • Normale procedure: 55 euro
 • Spoedprocedure: 230 euro
 • Superdringende procedure: 290 euro

Wat meebrengen

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

 • je eID.
 • één recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen.
 • je oud paspoort (als je er een hebt) of een attest van diefstal (politie) of attest van verlies (dienst burgerzaken).
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen (zij moeten ook persoonlijk aanwezig zijn vanaf 6 jaar).