Gemeente Holsbeek

Besluiten voorzitter vast bureau

Overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, worden de lijsten met besluiten (met inbegrip van een omschrijving) van de voorzitter van het vast bureau op deze webpagina bekendgemaakt vanaf 1 januari 2019.