Gemeente Holsbeek

Beroepsmogelijkheden vergunningsaanvraag

Je kan een georganiseerd administratief beroep instellen tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de vergunningsaanvraag of de aktename van de melding.

Opgelet: indien er tijdens de behandeling van het dossier een openbaar onderzoek werd georganiseerd, kan enkel diegene die tijdens dit openbaar onderzoek een bezwaar heeft ingediend, tegen de uiteindelijke beslissing in beroep gaan.

Je stelt dit beroep in bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing van het college:

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

Tegelijkertijd breng je ook het gemeentebestuur per beveiligde zending op de hoogte:

Gemeentebestuur Holsbeek
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

De gemeente bezorgt nadien de extra dossierstukken aan de provincie Vlaams-Brabant.
De kosten hiervoor zijn voor de indiener van het beroep.

Meer informatie vind je terug op het Omgevingsloket.