Gemeente Holsbeek

Kopen van (bouw)grond / woning

Wil je een (bouw)grond of een woning kopen, dan kan de verkopende notaris of het immokantoor je bijstaan met de nodige algemene inlichtingen.
Deze inlichtingen winnen zij in bij de gemeentelijke diensten.

Voor meer specifieke gegevens (verbouwingsmogelijkheden, het plaatsen van stallingen,...) wend je je best tot de dienst Wonen en Omgeving.