Gemeente Holsbeek

Werken aan de weg in 'Leuven Noord'

Aarschotsesteenweg (N19) in Wilsele al vanaf 5 augustus afgesloten

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen, voert van 2019 tot 2023 grote infrastructuurprojecten uit ten noorden van Leuven. In de zomer van 2019 gaan vier van de elf projecten van start.

Aarschotsesteenweg tijdelijk afgesloten vanaf 5 augustus

Onder het viaduct van Wilsele wordt de Aarschotsesteenweg (N19) verlegd. Na de werken zal de gewestweg onder de nieuwe spoorwegbrug doorgaan die enkele jaren geleden gebouwd werd. Het deel van de Aarschotsesteenweg onder de Duitse Brug wordt omgevormd tot een dubbelrichtingsfietspad.

Omwille van de werken wordt vanaf 5 augustus de Aarschotsesteenweg tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer (en dus niet vanaf oktober, zoals eerder vermeld werd in het gemeentelijk infoblad van juli).

Het Agentschap Wegen en Verkeer besliste, samen met de stad Leuven en de lokale politie, om de Aarschotsesteenweg aan de Duitse Brug vroeger af te sluiten dan aanvankelijk was voorzien, namelijk op 5 augustus in plaats van begin oktober. Door de afsluiting vroeger door te voeren, kunnen de werken aan de nutsleidingen op een eenvoudigere manier uitgevoerd worden. Dit heeft als gevolg dat de afsluiting in totaal een maand minder lang zal duren en één maand van de afsluiting tijdens de zomervakantie plaatsvindt waarin de verkeersdruk lager ligt. De Aarschotsesteenweg zal volgens de huidige planning eind december opnieuw opengesteld worden (volgens de oorspronkelijke planning werd de Aarschotsesteenweg afgesloten van oktober 2019 tot april 2020).¬†Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de E314.¬†
De handelszaken langs de steenweg blijven wel steeds bereikbaar.

Afrit Herent (nr.18) verlengd

Tijdens de avondspits staan er op de E314 richting Lummen ter hoogte van afrit Herent (nr.18) files tot op de snelweg. Deze files zijn gevaarlijk en zorgen voor vertragingen. Om dit aan te pakken zal Wegen en Verkeer de afrit Herent richting Lummen met 250 meter verlengen. Zo kan het verkeer sneller voorsorteren en worden de files teruggedrongen. De werken worden uitgevoerd in augustus.

Verbreding van het viaduct van Wilsele

Wegen en Verkeer startte in april dit jaar met de voorbereidende werken voor de verbreding van het viaduct van Wilsele. Aan het huidige viaduct worden vier nieuwe pijlers, betonnen liggers en het betonnen brugdek gebouwd waarop de extra rijstrook zal rusten. De onderkant van het viaduct wordt ook gesaneerd. In het voorjaar van 2020 start op het viaduct de heraanleg en verbreding van de rijweg.

12 onderbruggen van de E314

Het vierde project dat in 2019 van start gaat, is het vernieuwen van de leuningen van enkele onderbruggen van de E314. Een onderbrug is de plek waar de snelweg over een andere weg loopt. Over een periode van een half jaar worden tussen Wezemaal en Halen de leuningen van twaalf onderbruggen vernieuwd.

Meer informatie en de updates over de verschillende projecten vind je op www.leuvennoord.be.

Bijschrift foto:
Toekomstbeeld van de Duitse Brug en de Aarschotsesteenweg