Gemeente Holsbeek

Bijeenkomst Ronde Tafel van het Klimaat - 4 november 2019

Teken jij ook present?

Het KernActieTeam (KAT) kwam ondertussen een paar keer samen om de volgende Ronde Tafel van het burgerparticipatietraject over klimaat vorm te geven.
Het werd een zoek- en leertocht, maar het KAT is er uit: we hebben jullie begeestering nodig!

We verwachten supporters, doeners, sympathisanten voor het klimaat op 4 november in de Sint-Mauruszaal (Sint-Maurusstraat 7) in Holsbeek Dorp!

Als aanwezige kies je mee welke projecten weerhouden worden en waar er financiële ondersteuning naartoe gaat.
Daarnaast ontmoet je andere burgers die zich al geëngageerd hebben voor bepaalde projecten en krijg je nog steeds de kans om jouw project dat je al zo lang in gedachten hebt, toe te lichten en er participanten voor te zoeken. 

Kom mee werven, doen, denken. Want dat is wat we nodig hebben om vooruit te geraken naar een betere wereld!

Praktische info

Wanneer

Maandag 4 november, ontvangst vanaf 19.30 uur, start om 20u (einde om 22u)

Waar

Sint-Mauruszaal (Sint-Maurusstraat 7)

Inschrijven

milieu@holsbeek.be

Wist je trouwens dat Holsbeek niet de enige is die de kar trekt van burgerparticipatie? Onze buurgemeenten zijn ook dapper bezig. Check op www.rondetafelvanhetklimaat.org.

RTK een gezamenlijk initiatief van Interleuven en de gemeente Holsbeek, begeleid door een team van Möbius/2BeFutureFit.
Dit project kadert in het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland en werd mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.