Gemeente Holsbeek

Bedrijfsafval

Verplichting tot sorteren

Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van materiaalkringlopen.
Bedrijven zijn daarom, net zoals huishoudens, verplicht te sorteren.

De 24 afvalstromen die verplicht apart ingezameld moeten worden en waarop visueel gecontroleerd zal worden, kunnen geraadpleegd worden via OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/vragen-over-het-selectief-inzamelen-van-bedrijfsafval

Bedrijfsafval wordt opgehaald door private inzamelaar

Bedrijfsafvalstoffen mogen enkel aan een geregistreerde inzamelaar aangeboden worden of rechtstreeks naar een vergunde verwerker afgevoerd worden.

Transparante restafvalzakken gebruiken

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om transparante restafvalzakken te gebruiken bij de inzameling van bedrijfsrestafval (Art. 4.3.2 VLAREMA). Daarnaast is de afvalinzamelaar verplicht een visuele controle van het bedrijfsrestafval uit te voeren en eventuele sorteerfouten te registeren en te melden

De verplichting voor het gebruik van transparante bedrijfsafvalzakken geldt enkel op bedrijfsrestafval dat aangeboden wordt in zakken in een container. Bedrijfsrestafval moet dus niet verplicht aangeboden worden in een zak in een container maar mag ook los worden aangeboden in de container.

Zo kan er door de afvalinzamelaar steeds een visuele controle op non-conformiteiten (sorteerfouten) worden uitgevoerd.

Bedrijven met kleine hoeveelheid huishoudelijk restafval

De inzameling van restafval gebeurt in zakken van de gemeente en wordt meegegeven met de gemeentelijke inzamelronde. Deze bestaande werkwijze is correct. Er hoeft niets te wijzigen.