Gemeente Holsbeek

Bedrijfsafval

Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van materiaalkringlopen.
Bedrijven zijn daarom, net zoals huishoudens, verplicht te sorteren.

Bedrijfsafvalstoffen mogen enkel aan een geregistreerde inzamelaar aangeboden worden of rechtstreeks naar een vergunde verwerker afgevoerd worden.

Meer informatie vind je terug in brochure 'Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?' van OVAM.