Gemeente Holsbeek

Architect nodig?

Voor werken waarvoor wel een omgevingsvergunning nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op de website van Omgeving Vlaanderen vind je meer informatie over welke werken vrijgesteld zijn van medewerking van een architect.
Het is raadzaam hierover (in geval van twijfel) contact op te nemen met de dienst Wonen en Omgeving.