Gemeente Holsbeek

De Holsbeekse Ridders trekken ten strijde

Het ontstaan van een ridderlijk klimaatinitiatief

November 2015

De schepen van milieu en duurzaamheid, de schepen van onderwijs en de begeleider van MOS Vlaams-Brabant bezochten alle Holsbeekse scholen.

In de eetzaal werden alle leerlingen, leerkrachten en directies samen geroepen.
Ze kregen een korte toelichting over het klimaatprobleem en wat de gemeente hieraan wil doen. Ze antwoordden allen volmondig JA op de vraag: willen jullie samen met de gemeente meewerken om de klimaatverandering tegen te gaan?

Januari 2016

De gemeente organiseerde, in samenwerking met MOS Vlaams-Brabant en Djapo, de Klimaatmaand.

Alle 5 Holsbeekse scholen (De Gobbel, Het Anker, De Zilverlinde, Klim-Op en Holsbeek Plein) genoten van allerlei activiteiten:

  • een infomoment voor de leerkrachten en directies,
  • de verdeling van gratis educatief materiaal voor kleuters en lager onderwijs,
  • voorstellingen van het muziektheatergezelschap Levende Muziek voor alle kleuters en leerlingen
  • klassikale workshops rond klimaat voor alle vierde leerjaren
  • werken met de MOS energiekoffer in de derde graad.

Vervolgtraject

Na evaluatie van de vorige initiatieven besliste het gemeentebestuur om op dit elan verder te gaan.

Klimaatverhaal

Bij de uitwerking van het vervolgtraject werd gedacht volgens het verhalend ontwerp.
Via deze methodiek worden de leerlingen betrokken in een klimaatverhaal, een levensecht verhaal vanuit een concrete problematiek.
De hoofdfiguur is de Rode Ridder van het Kasteel van Horst.
Het 5de leerjaar is de trekkersklas en betrekt de hele school in het verhaal.

Subsidies

De provincie Vlaams-Brabant kende subsidies toe voor de Holsbeekse Ridders voor het Klimaat.
Gedurende 3 schooljaren (2017-2020) kunnen de Holsbeekse scholen instappen in dit traject. Elk schooljaar staan er tal van activiteiten op het programma. De doelstelling is voor iedereen hetzelfde: per schooljaar 7% CO2-reductie behalen.

Ridders voor het Klimaat is een gemeentelijk initiatief in samenwerking met MOS Vlaams-Brabant en Goodplanet Belgium en wordt ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant.