Gemeente Holsbeek

Wat gebeurde er de afgelopen schooljaren (2016-2019)?

De scholen Het Anker (2016), De Gobbel (2016, 2017 en 2018), Klim-Op (2016 en 2018) en De Zilverlinde (2019) gingen in op het gemeentelijk voorstel.
In samenwerking met MOS Vlaams-Brabant en GoodPlanet Belgium vzw worden volgende activiteiten verzorgd.

De Ridderceremonie

De 5de leerjaren nemen deel aan dit event.
Na het uitvoeren van enkele kleine opdrachten worden de leerlingen door de Rode Ridder tot Ridder voor het Klimaat geslagen waarna ze de opdrachten en bijhorende doelstellingen voor het schooljaar ontvangen.

Tijdens deze Ridderceremonie ondertekent de deelnemende school een klimaatcharter (Samenwerkingsovereenkomst ‘Scholen voor minder CO2’) als bewijs voor het engagement en deelname aan het initiatief.

Workshop 5de

Begeleiding Ridder voor het Klimaat

De leerlingen en de leerkrachten van het 5de leerjaar krijgen de nodige begeleiding om als Ridder voor het Klimaat de hele school mee op sleeptouw te nemen.

Tijdens deze sessie worden de opdrachten voor het schooljaar verhelderd en initiëren we de leerlingen in de geplande kinderklimaatraden, de zogenaamde Holsbeekse Tafels.

Workshops 6de

Wegwijs in energie

Tijdens een eerste workshop in de klas maken we de leerlingen van het 6de leerjaar wegwijs in het thema energie. Opnemen van meterstanden in de school, betekenis van deze getallen en wat doe ik er mee, werken met een energieboekhouding en CO2-calculator...

De focus bij de tweede workshop ligt vooral op de thuissituatie. Want thuis kan er ook energie bespaard worden!

De Holsbeekse Tafels

Kinderklimaatraad in het gemeentehuis

Van elk 5de leerjaar komen drie afgevaardigde Klimaatridders naar het gemeentehuis voor de Holsbeekse Tafel, een heuse kinderklimaatraad.
Samen met de Rode Ridder of zijn schildknaap maken de Ridders kennis met de klimaatproblemen en zoeken ze hiervoor oplossingen.

Tijdens drie sessies komen er vragen aan bod zoals ‘Wat kan ik doen?’, ‘Wat kunnen we in de klas of de school doen?’ en ‘Wat kan er bij mij thuis of in de gemeente gedaan worden om het klimaat vooruit te helpen?’.

Bij de laatste Holsbeekse Tafel van het schooljaar formuleren de afgevaardigde Klimaatridders een aantal aanbevelingen aan het gemeentebestuur

Samen met de Ridders van de andere scholen wisselen de Ridders boeiende en leuke ideeën uit.

In de loop van het project evolueerde de Holsbeekse Tafel

Zo werd de afvaardiging van Klimaatridders uitgebreid met leerlingen uit het 6de leerjaar. In het schooljaar 2019-2020 werd de Holsbeekse Tafel zelfs volledig vervangen door een andere aanpak: de leerlingenraad. In gemeentelijke basisschool De Zilverlinde komen maandelijks twee leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar samen.

Ridderfeest

In de maand mei wordt er een Ridderfeest georganiseerd

Zijn de vooropgestelde doelstellingen behaald? Hoeveel bedraagt onze CO2-besparing?
De Ridders van de Holsbeekse Tafel maken tijdens dit event hun ridderlijke klimaatideeën officieel over aan het gemeentebestuur van Holsbeek.
Daarna is het de beurt aan het college van burgemeester en schepenen om de voorstellen van de leerlingen verder uit te werken.