Gemeente Holsbeek

Schooljaar 2019/2020 - een vernieuwende aanpak in de Zilverlinde

De Klimaatridders van De Zilverlinde trekken ten strijde! De leerlingenraad coƶrdineert.

Al vier schooljaren op een rij strijden de Holsbeekse Klimaatridders voor een beter klimaat in de gemeente.
Tijdens het schooljaar 2019/2020 sprongen de Ridders van De Zilverlinde op de klimaatkar.

Klimaatbad

Begin november 2019 werden alle leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar ondergedompeld in een klimaatbad.

De Rode Ridder verzorgde in elke klas een workshop over het klimaat, energie en broeikasgassen.
De leerlingen kregen een opdracht mee voor dit schooljaar: 7% CO2 besparen!
Daarna werden allen tot Ridder voor het Klimaat geslagen.

De leerlingen van het 6de leerjaar worden tevens opgeleid tot energie-expert.
Zij zullen de meterstanden en energieverbruiken opvolgen.

Klimaatideeën

In de loop van het schooljaar worden er tal van activiteiten georganiseerd.

Elke klas vaardigt enkele leerlingen af voor de leerlingenraad.
Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten zullen de Ridders het hebben over thema’s zoals de klimaatverandering, mobiliteit, water en een groene school.
De leerlingen wisselen ideeën uit en bereiden acties voor.
Uiteindelijk worden de belangrijkste klimaatideeën gebundeld.

Bij het Ridderfeest op het einde van het schooljaar (mei 2019) overhandigen de Klimaatridders hun ridderlijke klimaatideeën aan het gemeentebestuur.

Een initiatief voor een beter klimaat!
De kinderen, de ouders en de hele gemeente varen er wel bij!

De leerlingenraad

Tijdens de leerlingenraad leren de kinderen democratisch denken.
Elke klas vaardigt enkele leerlingen af voor deze maandelijkse bijeenkomst.
De kinderen wisselen ideeën uit en ze discussiëren over verschillende thema’s waarbij steeds volgende stappen worden gevolgd:

  • Wat kan ik doen voor een beter klimaat?
  • Wat kan mijn klas en de school doen?
  • Wat kan mijn omgeving of de gemeente doen?

Na afloop brengen de afgevaardigden verslag uit in de klas.