Gemeente Holsbeek

Heraanleg Leuvensebaan deel 3

Op dinsdag 2 juni 2020 startte het project ‘Heraanleg Leuvensebaan deel 3’ met de aanleg van gescheiden riolering in een stuk van het Langeveld.

De firma Vanhoeyveld uit Boortmeerbeek werd na openbare aanbesteding door de gemeente aangeduid als aannemer voor de riolerings- en wegenwerken. 

Evolutie van de werken - stand van zaken

Nieuwsupdate 1 april 2021

Ondertussen lopen de rioleringswerken in de eerste fase van de Leuvensebaan en de Kaeystraat ten einde.

In de Leuvensebaan is aannemer Vanhoeyveld gestart met het plaatsen van de boordstenen aan één zijde van de straat.

Vanaf paasmaandag, 5 april, is er een week bouwverlof waardoor er niet gewerkt zal worden.

Tijdens het bouwverlof zal iedereen zijn woning kunnen bereiken.

Vanaf 12 april start de afwerking van de Kaeystraat en werkt de aannemer de eerste fase van de Leuvensebaan verder af.

Nieuwsupdate 9 december 2020

Langs de Leuvensebaan zijn de nutsmaatschappijen en hun aannemers momenteel bezig met de laatste overkoppelingen van woningen naar de nieuwe nutsleidingen. Deze moeten gebeurd zijn vooraleer men de oude nutsleidingen kan uitbreken en de nieuwe riolering aanleggen.

De opbraak van de weg en aanleg van riolering in de Leuvensebaan zal zoals gepland van start gaan na de kerstperiode.

Als het weer het toelaat, start aannemer Vanhoeyveld vanaf MAANDAG 4 JANUARI met deze werken, vanaf de Oude Daalputstraat naar Holsbeek-Dorp toe. De eerste fase van deze werken loopt tot aan de zagerij (Daalputstraat).

De aannemer zal na het opbreken van het wegbeton steenpuin aanbrengen. Zo ook telkens na het plaatsen van een stuk riolering. Op die manier trachten we de weg zo veel mogelijk berijdbaar te houden, zodat de bewoners zo goed als mogelijk hun woning kunnen bereiken, hetzij langs de ene zijde, hetzij langs de andere zijde.

Nieuwsupdate 25 september 2020

Ondertussen zijn de werken gestart in de Leuvensebaan en loopt de omleiding langs Langeveld.
Aannemer Vanhoeyveld voert voorbereidende opruim- en opbraakwerken uit zodat de bermen vrij zijn voor de aanleg van de nutsleidingen.

De nutsmaatschappijen doen vervolgens de heraanleg van waterleiding, aardgas, elektriciteit en telecommunicatie.

Wanneer de nieuwe nutsleidingen allemaal liggen en de overkoppelingen van de woningen naar de nieuwe nutsleidingen ver genoeg gevorderd zijn, kan de aannemer starten met de opbraak van de weg en de aanleg van riolering in de Leuvensebaan.

Vermoedelijk zullen de nutsmaatschappijen in december hun werken kunnen afronden en zal de aannemer vanaf dan kunnen verder werken.

Nieuwsupdate 5 juni 2020

Aannemer Vanhoeyveld is nu aan het werk aan:

  • de aanleg van gescheiden riolering langs het Langeveld, van de Oude Daalputstraat tot de Daalputstraat;
  • de aanleg van een tijdelijk tweede rijvak langs de Oude Daalputstraat, die zal dienen als lokale omleidingsweg tijdens de werken op de Leuvensebaan.

Het Langeveld is daarvoor afgesloten tussen de Daalputstraat en de Oude Daalputstraat. Het verkeer wordt omgeleid langs de Leuvensebaan.

De aannemer plant deze werken af te hebben tegen het bouwverlof (11 juli).

De start van de werken langs de Leuvensebaan zelf is momenteel voorzien voor 4 augustus. Dit zal in eerste instantie gaan over de aanleg van nieuwe nutsleidingen in de bermen: waterleiding, aardgas, elektriciteit en telecommunicatie. Het vrijmaken van de bermen zal mogelijks al in juli gebeuren, tijdens het bouwverlof.

De opbraak van de weg en aanleg van riolering in de Leuvensebaan kan pas van start gaan wanneer de nieuwe nutsleidingen allemaal liggen en de overkoppelingen van de woningen naar de nieuwe nutsleidingen voldoende ver gevorderd zijn. We schatten momenteel in dat dat na de kerstperiode zal zijn.