Gemeente Holsbeek

Vakantiewerk voor het OCMW

Tijdens de maanden juli, augustus en september gaat het OCMW over tot de aanwerving van jobstudenten.

Vakantiewerk administratieve dienstverlening

Interesse?

Dien je kandidatuur dan in tegen uiterlijk 19 april 2021!

Vakantiewerk dienst gezinszorg

Interesse?

Dien je kandidatuur dan in tegen uiterlijk 16 mei 2021!

Het indienen van kandidaturen gebeurt via e-mail naar vacature@holsbeek.be of anders per brief te versturen aan OCMW Holsbeek, personeelsdienst, Dreef 1 3220 Holsbeek.