Gemeente Holsbeek

De Holsbeekse klimaatpijlers

Om onze klimaatdoelstellingen te realiseren zet de gemeente Holsbeek vooral in op volgende thema’s:

  • Slimmer energieverbruik en hernieuwbare energie.
  • Ruimtelijke ordening.
  • Duurzame mobiliteit.
  • Duurzame productie en consumptie, voeding en landbouw.
  • Adaptatie (water, droogte en hitte), biodiversiteit, bossen, milieu en natuur.

Bekijk hier het gemeentelijk klimaatactieplan 2030.

Copyright foto: Mieke Neven