Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken terug die betrekking hebben tot grondzaken binnen de gemeente.

Bekendmaking openbare onderzoeken

Collector Winge fase 4 - DEEL1 - Gravenstraat

Het college organiseert een openbaar onderzoek voor het rooilijn- en onteigeningsplan van - project ‘collector Winge fase 4 - DEEL1 - Gravenstraat’:
Voormeld plan met bijhorende bundel werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 31 mei 2022 en zal na openbaar onderzoek voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 juni 2022 tot en met 18 juli 2022.
De bundel ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis (dienst Wonen & Omgeving) vanaf de datum van opening tot datum van sluiting van het onderzoek, hetzij gedurende een termijn van min. 30 dagen, elke werkdag tijdens de openingsuren. 


Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben kunnen gedurende voormelde termijn tot de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren en/of opmerkingen aan de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek overmaken, op één der volgende wijzen:
-verzenden per aangetekende brief
-afgeven tegen ontvangstbewijs aan het loket op de dienst Wonen en Omgeving
-overmaken via mailadres rooilijnen@holsbeek.be

Raadpleeg hier de aanvraag : 

Collector Winge fase 4 – DEEL 2 – Rodestraat en deel Hoekje

Het college organiseert een openbaar onderzoek voor het rooilijn- en onteigeningsplan van het project ‘collector Winge fase 4 – DEEL 2 – Rodestraat en deel Hoekje:

Voormeld plan met bijhorende bundel werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 28 juni 2022 en zal na openbaar onderzoek voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli 2022 tot en met 16 augustus 2022.
De bundel ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis (dienst Wonen & Omgeving) vanaf de datum van opening tot datum van sluiting van het onderzoek, hetzij gedurende een termijn van min. 30 dagen, elke werkdag tijdens de openingsuren.


Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben kunnen gedurende voormelde termijn tot de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren en/of opmerkingen aan de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek overmaken, op één der volgende wijzen:

  • verzenden per aangetekende brief 
  • afgeven tegen ontvangstbewijs aan het loket op de dienst Wonen en Omgeving
  • overmaken via mailadres rooilijnen@holsbeek.be

Raadpleeg hier de aanvraag: 

Bekendmaking besluit

Momenteel zijn er geen recente besluiten die bekend gemaakt worden.