Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken terug die betrekking hebben tot grondzaken binnen de gemeente.

Bekendmaking openbare onderzoeken

1. Hulsbergweg en Bovenveld

Het college organiseert een openbaar onderzoek voor het  rooilijn- en onteigeningsplan van:
-de Hulsbergweg (wijziging gemeenteweg/buurtweg 27) tot en met perceel met woning 38
-het Bovenveld waaronder enerzijds het deel met woningen 21, 23, 25 en 27 en anderzijds het verbindingsstuk vanaf woning 41 en de gedeeltelijke verbreding naar de Hulsbergweg.
Het plan met bijhorende bundel werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 23 februari 2021 en zal na openbaar onderzoek voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek loopt van 11 maart 2021 tot en met 12 april 2021.
De bundel ligt eveneens ter inzage in het gemeentehuis (dienst Wonen & Omgeving) elke werkdag tijdens de openingsuren. 

Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben kunnen gedurende voormelde termijn tot de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren en/of opmerkingen aan de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek overmaken, op één der volgende wijzen:
-verzenden per aangetekende brief
-afgeven tegen ontvangstbewijs aan het loket op de dienst Wonen en Omgeving
-overmaken via mailadres rooilijnplannen@holsbeek.be

Raadpleeg hier de aanvraag:

2. Aanleg fietssnelweg F25 Leuven-Holsbeek-Aarschot

Het college maakt bekend dat een openbaar onderzoek is ingesteld betreffende de rooilijn- en innemingsplannen voor de aanleg van de fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot-Holsbeek.
Voormelde plannen werden voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 23 februari 2021 en zullen na openbaar onderzoek voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek loopt van 18 maart 2021 tot en met 19 april 2021.
De bundel ligt eveneens ter inzage in het gemeentehuis (dienst Wonen & Omgeving) elke werkdag tijdens de openingsuren. 

Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben kunnen gedurende voormelde termijn tot de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren en/of opmerkingen aan de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek overmaken, op één der volgende wijzen:
-verzenden per aangetekende brief
-afgeven tegen ontvangstbewijs aan het loket op de dienst Wonen en Omgeving
-overmaken via mailadres rooilijnen@holsbeek.be

Raadpleeg hier de aanvraag :

Bekendmaking besluit

Momenteel zijn er geen recente besluiten die bekend gemaakt worden.