Gemeente Holsbeek

Gedeeld verblijf minderjarigen bij co-ouderschap

Als ouders uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.
Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Voorwaarden

Kinderen van gescheiden ouders kunnen nog altijd¬†enkel op één adres worden ingeschreven.
Bij co-ouderschap gebeurt het dat kinderen voor de helft van de tijd bij de andere ouder verblijven. Om dat aan te tonen bij je gemeente, komt hiervan een melding in het rijksregister van de betrokken ouder (met automatisch een vermelding in het rijksregister van het kind).

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Er moet geen kennisgeving (brief) naar de andere ouder gestuurd worden.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Het is dus enkel de bedoeling om je gemeente te informeren dat een kind gedurende een bepaalde tijd wel degelijk in onze gemeente verblijft, zonder officieel ingeschreven te zijn.
Socio-economische of fiscale rechten worden via deze vermelding niet toegekend.
De vermelding kan wel nuttig blijken om veiligheidsredenen (bv. hulpdiensten weten dat op een bepaald adres eventueel een kind kan verblijven).

Wat meebrengen

  1. Je identiteitskaart
  2. Het document waaruit het verblijfsco-ouderschap blijkt, namelijk:
    • Een kopie van de gerechtelijke beslissing wat de huisvesting van het kind betreft.
    • OF een kopie van het schriftelijk gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat de huisvesting van het kind betreft.
    • Enkel als geen van deze documenten bestaat, moet het schriftelijk akkoord van de andere ouder gevraagd worden. Hierbij is ook een kopie van de identiteitskaart nodig van de ouder die toestemming geeft.