Gemeente Holsbeek

Controle centrale verwarmingsketel

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van je verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

 • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
 • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vast brandstof (hout, pellets, steenkool,...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Voorwaarden

 • De onderhoudsregels hieronder zijn alleen van toepassing op centrale stooktoestellen (centrale verwarming).
 • Voor elektrische verwarmingstoestellen en afzonderlijke stooktoestellen (kachels, haarden, geisers,...) die niet zijn aangesloten op een centrale ketel, gelden andere regels.

Procedure

De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:

 • soort brandstof
 • vermogen van je centraal stooktoestel.
  Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje van je cv-ketel.

Vloeibare brandstof

Gas

Vaste brandstof

Vloeibare brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen groter dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende:

 • Jaarlijks onderhoud verplicht.
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus vloeibare brandstof.
 • Je krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
  Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
  Sinds 1 juni 2013 zijn de verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen met vloeibare brandstoffen verstrengd.
  Het heeft daarbij geen belang in welk jaar je toestel gebouwd werd.
  Op de website van het departement Omgeving vind je de verbrandingsvoorwaarden waaraan jouw centraal stooktoestel moet voldoen.
 • Als huurder bezorg je een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

Gas

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende:

 • Tweejaarlijks onderhoud verplicht.
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus gasvormige brandstof.
 • Je krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
  Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
  Op de website van het departement Omgeving vind je aan welke verbrandingsvoorwaarden je centraal stooktoestel moet voldoen.
 • Als huurder bezorg je een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

Vaste brandstof

Centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool):

 • Jaarlijks onderhoud verplicht
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een geschoolde vakman.
 • Je krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
  Op de website van het departement Omgeving vind je aan welke verbrandingsvoorwaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.
 • Als huurder bezorg je een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste twee attesten.