Gemeente Holsbeek

AED toestel KDN-United "Den Akker"

Locatie

Kantine voetbalterrein "Den Akker"
Roostweg z/n, Kortrijk-Dutsel

Alleen te gebruiken tijdens de duur van de activiteiten.