Gemeente Holsbeek

Bereikbaarheid wonen en omgeving, infrastructuur en financiën tijdens werken gemeentehuis

Locatie wonen en omgeving, infrastructuur en financiën

Gemeentehuis - Oostelijke vleugel
Dutselstraat 15

Toegang: via achterzijde gemeentehuis. Signalisatie op het terrein toont je de weg.

Het gemeentehuis is tijdens de werken enkel toegankelijk via trappen. Mensen die minder mobiel zijn, maken voorafgaand hun bezoek best een afspraak via 016 79 11 03.

Dienstverlening

  • vragen omgevingsvergunning, inzage openbare onderzoeken, milieumeldingen, inlichtingen ruimtelijke ordening en mobiliteit, vragen rioleringsaansluiting

Maak voorafgaand je bezoek bij voorkeur een telefonische afspraak via 016 79 11 03.

Dienst wonen en omgeving, ruimtelijk@holsbeek.be (016 62 91 92) / milieu@holsbeek.be (016 79 11 04) / verkeer@holsbeek.be (016 62 91 91)

Dienst infrastructuur, openbarewerken@holsbeek.be (016 79 11 07)

Dienst financiën, fin@holsbeek.be (016 62 91 96)