Gemeente Holsbeek

Werken Holsbeek - Nutsleidingswerken en heraanleg Gravenstraat en Rodestraat

Deze nutsleidingswerken en de volledige heraanleg van de Gravenstraat (vanaf het voetbalveld), Rodestraat en Hoekje (tot aan de Groenstraat) die samengaat met de aanleg van de Aquafincollector Winge 4 zijn het sluitstuk van het Ruggengraatproject.
Het totaalproject duurt minstens twee jaren.

Evolutie van de werken - stand van zaken

Nieuwsupdate 26 februari 2024

De verlichtingspalen in de Gravenstraat zijn geplaatst. 

De werken van de nutsmaatschappijen in de Rodestraat zijn inmiddels in uitvoering.

Nieuwsupdate 21 december 2023

In de loop van december startte Fluvius met het plaatsen van de nieuwe verlichtingspalen. Deze werken zullen tot begin 2024 duren.

Deze werken zullen minimale verkeershinder met zich meebrengen.

Nieuwsupdate 15 september 2023

Een volgende fase van aanleg van nieuwe nutsleidingen zal starten op 5 oktober 2023. Deze werken omvatten de volledige St.-Pietersstraat en de Molenstraat tot aan de Werfweg. Deze werken zullen 2 weken duren en zullen voor de festiviteiten van Halloween afgerond zijn.

Ondertussen gaat in de Gravenstraat het overkoppelen van de woningen naar de nieuwe nutsleidingen verder.

De aanleg van nieuwe nutsleidingen in het eerste deel van de Rodestraat (bebouwde kom Sint-Pieters-Rode, tot nr 24C) staat gepland voor begin 2024.

Nieuwsupdate 31 augustus 2023

Gravenstraat

De aanleg van de nieuwe nutsleidingen op de Gravenstraat is inmiddels afgerond. De nieuwe infrastructuur zal nu snel in dienst genomen worden. Eind september zal de aannemer starten met het overkoppelen van de woningen. Hierbij worden de nieuwe ondergrondse leidingen in gebruik genomen.

Tijdens het overkoppelen blijven de handelaars steeds bereikbaar. Ook de bus zal zijn traject behouden.

Na goedkeuring van de omgevingsvergunning zal hier de aanleg van de riolering, de weg en de fietspaden kunnen starten.

Rodestraat

Ter hoogte van de Rodestraat lopen de werken langs beschermd natuurgebied (gebied rond het Kasteel van Horst). Ondanks een positief advies van ANB (Agentschap Natuur en Bos) en verschillende bijkomende studies geeft Agentschap Onroerend Erfgoed geen toelating voor het uitvoeren van de geplande werken. Hierdoor zal de start van de werken in de Rodestraat enige vertraging oplopen.

Er wordt nu door de gemeente samen met ANB, Aquafin en Agentschap Onroerend Erfgoed naar een oplossing gezocht.

Lees ook zeker het artikel in de HI (Holsbeeks Infoblad) over de werken.

Nieuwsupdate 26 juni 2023

De aanleg van de nieuwe nutsleidingen op de Gravenstraat loopt op zijn einde. Eén zijde werd reeds volledig afgewerkt.

De werken ter hoogte van de festiviteiten van "Rooi Leeft!" werden op vraag van de gemeente uitgesteld tot na de activiteiten. Deze werken vangen vanaf vandaag weer aan.

De aanleg langs de zijde van de oneven huisnummers zal naar verwachting tegen het nakende bouwverlof (10 juli 2023) afgewerkt zijn.

Eind augustus starten de overkoppelingen van alle huisaansluitingen naar de nieuwe nutsleidingen. Er wordt dan nog gewerkt langs de straat, maar de impact daarvan is beperkter. Deze overkoppelingen zullen ook enkele maanden in beslag nemen.

De handelaars blijven steeds bereikbaar gedurende deze werken en de bus zal zijn traject behouden.

Aquafin werkt op dit moment de opdracht voor de heraanleg van de riolering en de bovenbouw af. Deze werken worden eind 2023 - voorjaar 2024 verwacht te starten.

Nieuwsupdate 4 mei 2023

De werken aan de nutsleidingen op de Gravenstraat zijn gestart!

De aannemer begint te werken aan de zijde van het voetbalveld en schuift zo verder op richting Sint-Pieters-Rode. Daarna komt hij terug langs de andere zijde. 

De handelaars blijven steeds bereikbaar gedurende deze werken en de bus zal zijn traject behouden.

Verkeerslichten

Tijdens de werken zal er over de lengte van de werken gebruik gemaakt worden van verkeerslichten. Aangezien de lengte van de werken telkens +/- 200m lang is, zal de standaard wachttijd aan de lichten 2 minuten bedragen.

Omleidingsweg

De omleiding via Appelweg en Bruul is nu van toepassing. Blijkbaar worden de borden van plaatselijk verkeer op Hooghuis en de snelheidsbeperking op de Appelweg niet altijd gerespecteerd. Er wordt aan de politie gevraagd hier tussentijds controle op uit te voeren.

Nieuwsupdate 12 april 2023

Op dinsdag 2 mei start de aanleg van nieuwe nutsleidingen voor alle woningen in de Gravenstraat, vanaf het voetbalveld, tot aan het kruispunt met de Rodestraat

Plaatselijk verkeer over één rijstrook, doorgaand verkeer langs Nieuwrode

De aannemer werkt volgens een opschuifsysteem over het ganse traject en dit telkens over één zijde van de baan. Plaatselijk verkeer (bewoners, bezoekers) kan doorrijden en wordt op de plaats waar de aannemer op dat moment werkt, aangestuurd door verkeerslichten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid langs de Bruul en de Appelweg.

Busverkeer blijft ongewijzgd

De bussen van De Lijn behouden hun gewone traject via de Rodestraat en de dorpskern van Sint-Pieters-Rode.

Hinder in Rodestraat, Horststraat en Luttelkolen

Omwille van het werfverkeer en de werken in de Gravenstraat, ondervindt ook de doorgang op de Rodestraat, Horststraat en Luttelkolen ernstige hinder. Hou hier rekening mee.