Gemeente Holsbeek

Deeltijds werken / deeltijds stempelen

Via je uitbetalingsinstelling (vakbond of de Hulpkas voor Werklozen (HVW)) krijg je bij aanvang van de deeltijdse arbeid vier 'C3-deeltijds'-formulieren.
Eén formulier is voor de lopende maand, de drie andere voor de daaropvolgende maanden.

De ‘C3-deeltijds’-formulieren moeten driemaandelijks gevalideerd worden door de bevolkingsdienst, in opdracht van de Federale Overheidsdienst¬†Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor wie?

Iedereen die deeltijds werkt en stempelt en ingeschreven is in onze gemeente.

Procedure

In de maand dat je het laatste 'C3 deeltijds'-formulier gebruikt om de werkuren aan te duiden, kom je met de drie volgende blanco formulieren naar onze bevolkingsdienst om ze te laten valideren.
Vul op de 'C3 deeltijds'-formulieren je gegevens in of kleef er een identiteitssticker op.

Je meldt je aan met je identiteitskaart.