Gemeente Holsbeek

Deeltijds werken / deeltijds stempelen

Via je uitbetalingsinstelling (vakbond of de Hulpkas voor Werklozen (HVW)) krijg je bij aanvang van de deeltijdse arbeid vier 'C3-deeltijds'-formulieren.
Eén formulier is voor de lopende maand, de drie andere voor de daaropvolgende maanden.

De ‘C3-deeltijds’-formulieren moeten driemaandelijks gevalideerd worden door de bevolkingsdienst, in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor wie?

Iedereen die deeltijds werkt en stempelt en ingeschreven is in onze gemeente.

Procedure

In de maand dat je het laatste 'C3 deeltijds'-formulier gebruikt om de werkuren aan te duiden, kom je met de drie volgende blanco formulieren naar onze bevolkingsdienst om ze te laten valideren.
Vul op de 'C3 deeltijds'-formulieren je gegevens in of kleef er een identiteitssticker op.

Je meldt je aan met je identiteitskaart.