Gemeente Holsbeek

Afvalophaling

Wanneer welke ophaling?

Als je afval niet opgehaald is, kan je dezelfde dag (of ten laatste de werkdag nadien) contact opnemen met Ecowerf op het nummer 0800 97 0 97 of via deze link

Huisvuilophaling & gft

De inzameling van huisvuil en gft gebeurt 2-wekelijks en worden op dezelfde dag opgehaald, namelijk op donderdag. De ophaling gebeurt telkens tijdens de oneven weken van het jaar.

PMD

De PMD-inzameling gebeurt 2-wekelijks op donderdag in de even weken. 

De PMD-zak omvat, behalve flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons tevens blisters (vb. bakje munt), vlootjes (vb. botervlootje), plastic dozen (vb. ijsdozen), bakjes (vb. champignonbakje), potjes (vb. yoghurtpotje, bloempotjes), tubes (vb. tandpasta), folies (vb. rond flessen water) en zakjes (vb. chipszakje). 

Wat niet in de PMD-zak thuishoort is het volgende: verpakkingen van gemixte materialen (vb. fruitmoes of natte dierenvoeding), klein speelgoed, tuinslangen, emmers van meer dan 8 liter.

Papier en karton

De ophaling van papier en karton gebeurt 4-wekelijks en telkens op maandag.

Huisvuil en GFT worden niet aanvaard op het recyclagepark.
De afvalophaling gebeurt door EcoWerf.