Gemeente Holsbeek

Afvalophaling

Wanneer welke ophaling?

Opgelet: de dagen van de afvalophalingen veranderen in 2021.
Raadpleeg hier de afvalkalender van 2021.

Als je afval niet opgehaald is, kan je dezelfde dag (of ten laatste de werkdag nadien) contact opnemen met Ecowerf op het nummer 0800 97 0 97 of via deze link

Huisvuilophaling & gft

De inzameling van huisvuil en gft gebeurt 2-wekelijks en worden op dezelfde dag opgehaald, namelijk op donderdag. De ophaling gebeurt telkens tijdens de oneven weken van het jaar.

PMD

PMD-inzameling gebeurt in januari en februari 3-wekelijks op vrijdag.

Vanaf maart wordt PMD 2-wekelijks op donderdag in de even weken opgehaald. De blauwe zak bevat vanaf dan Plastic verpakkingen (in plaats van enkel plastic flessen en flacons), Metalen verpakkingen en Drankkartons. 

De nieuwe inhoud van de PMD-zak omvat, behalve flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, het volgende: blisters (vb. bakje munt), vlootjes (vb. botervlootje), plastic dozen (vb. ijsdozen), bakjes (vb. champignonbakje), potjes (vb. yoghurtpotje, bloempotjes), tubes (vb. tandpasta), folies (vb. rond flessen water) en zakjes (vb. chipszakje). 

Wat niet in de PMD-zak thuishoort is het volgende: verpakkingen van gemixte materialen (vb. fruitmoes of natte dierenvoeding), klein speelgoed, tuinslangen, emmers van meer dan 8 liter.

Opgelet: omdat enkel de inhoud van de PMD-zak uitbreidt, moet je geen nieuwe zakken aanschaffen. Je mag dus je oude PMD-zakken met de nieuwe sorteerregels gebruiken.

Voor meer info over de nieuwe PMD-zak, surf naar: denieuweblauwezak.be

Papier en karton

De ophaling van papier en karton gebeurt 4-wekelijks en telkens op maandag.

Roze zak

De roze zak gevuld zoals we het nu kennen, wordt in 2021 enkel nog opgehaald op dinsdag 12 januari 2021 en vrijdag 26 februari 2021. Tot en met 28 februari 2021 kan je met je volle roze zak nog op het recyclagepark terecht, daarna zullen ook zij deze niet meer aannemen. Vanaf 1 maart 2021 verdwijnt de roze zak en wordt hij vervangen door de nieuwe blauwe zak. Lees hierboven onder de titel "PMD" welke materialen je in de nieuwe blauwe zak kwijt kan.

Opgelet: je overgebleven roze zakken kan je in de periode tussen 1 maart 2021 en 31 mei 2021 gebruiken voor de ophaling van je PMD-afval. Met volledige rollen van de roze zak kan je tussen 1 maart 2021 en 31 mei 2021 ook terecht op het recyclagepark, waar je het bedrag (€2,50) op jouw difTar-rekening terug krijgt.

Huisvuil en GFT worden niet aanvaard op het recyclagepark.
De afvalophaling gebeurt door EcoWerf.