Gemeente Holsbeek

Reglement inning niet-fiscale ontvangsten (retributie - gemeente)

Dit retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 januari 2024, is van toepassing op de invordering van niet-fiscale vorderingen door de gemeente Holsbeek.

In dit reglement worden vastgelegd :

  • de invorderingsprocedure

  • de retributie voor de gemaakte administratie- en aanmaningskosten