Gemeente Holsbeek

Renovatieproject gemeentehuis

Het gemeentehuis is in 1994 gebouwd en was toe aan een grondige renovatie.
De gemeente investeerde ruim 1,2 miljoen euro in energiemaatregelen, een vlottere toegankelijkheid en een functionele inrichting met o.a. een snelloket en gespreksruimten die het werken op afspraak ondersteunen. 
De werken zijn gestart in mei 2023 en duurden tot eind februari 2024.

Aanpassing van de inkom en lokettenhal

De werken aan het gebouw waren ingrijpend en omvatten o.a. de vervanging van het glasdak boven de lokettenzaal, de isolatie van het platte dak en nieuwe dakdichtingen.
Daarnaast kwam er een centraal gelegen publieksingang met loketten en een snelbalie voor courante verrichtingen rond burgerzaken. Afzonderlijke gespreksruimten zorgen voor meer privacy bij de bespreking van vragen rond omgeving.
Ook de andere kantoorruimten werden vernieuwd, met aandacht voor akoestische elementen die het comfort van medewerkers en bezoekers verhogen.

Duurzamere dienstverlening

Het renovatieproject beoogt een energiebesparing van ca. 4.500 kWh brandstof (-20%) en 22.000 kWh elektriciteit (-43%), samen goed voor 16,9 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie startte al in het najaar 2022.
Zonnepanelen op het dak, zuinige LED-verlichting, bewegingsmelders en laadpalen voor de dienstvoertuigen zijn de meest in het oog springende investeringen in het kader van een duurzamer administratief centrum.