Gemeente Holsbeek

Renovatieproject gemeentehuis

Het gemeentehuis is in 1994 gebouwd en is toe aan een grondige renovatie.
De gemeente investeert ruim 1,2 miljoen euro in energiemaatregelen, een vlottere toegankelijkheid en een functionele inrichting met o.a. een snelloket en gespreksruimten die het werken op afspraak ondersteunen.
De westvleugel met de loketten en de inkomhal wordt tijdens de werken ontruimd.
De werken starten in mei en duren tot eind 2023.

Aanpassing van de inkom en lokettenhal

De werken aan het gebouw zijn ingrijpend en omvatten o.a. de vervanging van het glasdak boven de lokettenzaal, de isolatie van het platte dak en nieuwe dakdichtingen.
Daarnaast komt er een centraal gelegen publieksingang met loketten en een snelbalie voor courante verrichtingen rond burgerzaken. Afzonderlijke gespreksruimten zorgen voor meer privacy bij de bespreking van vragen rond omgeving.
Ook de andere kantoorruimten worden vernieuwd, met aandacht voor akoestische elementen die het comfort van medewerkers en bezoekers verhogen.

Duurzamere dienstverlening

Het renovatieproject beoogt een energiebesparing van ca. 4.500 kWh brandstof (-20%) en 22.000 kWh elektriciteit (-43%), samen goed voor 16,9 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie startte al in het najaar 2022.
Zonnepanelen op het dak, zuinige LED-verlichting, bewegingsmelders en laadpalen voor de dienstvoertuigen zijn de meest in het oog springende investeringen in het kader van een duurzamer administratief centrum.

Nieuwe tijdelijke locatie van een aantal diensten tot het einde van de werken

  • Dienst burgerzaken en vrije tijd (2/5): bibliotheekgebouw, Gravenstraat 26
  • Diensten wonen en omgeving, infrastructuur en financiën (8/5): oostelijke vleugel gemeentehuis, Dutselstraat 15
  • Dienst interne zaken, algemene leiding, burgemeester en schepenen (op afspraak) (8/5): OCMW-gebouw, Dreef 1

Telefoonnummers, e-mailadressen, postadres en openingsuren wijzigen niet

Alle diensten en medewerkers blijven tijdens de werken bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer en (dienst)e-mailadres. De openingsuren wijzigen evenmin. Zie: https://www.holsbeek.be/openingsuren-en-contact.

Brieven kan je tijdens de werken blijven richten aan het adres van het gemeentehuis (Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek) of in de brievenbus aan het gemeentehuis droppen.

Blijf op de hoogte van de werken

Abonneer je op onze nieuwsbrief via www.holsbeek.be/digitale-nieuwsbrief. Voor telefonische inlichtingen kan je terecht op het algemeen nummer 016 62 95 00.