Gemeente Holsbeek

#RTK, burgerparticipatie via de Ronde Tafel van het Klimaat

Het onderwerp klimaat is een hot item

Alles wijst erop dat actie nodig is om natuurrampen te voorkomen

Met de Ronde Tafel van het Klimaat willen we in Holsbeek met elkaar in dialoog gaan, ideeën uitwisselen en van elkaar leren over klimaatgerelateerde thema's.
We willen samen onze schouders zetten onder kleine en minder kleine initiatieven waarbij burgers aan het stuur zitten.

Er gebeurt al heel wat in onze gemeente:

  • in onze scholen door de Ridders voor het Klimaat,
  • in onze gemeentelijke gebouwen en nieuwbouwprojecten,
  • in samenwerking met externe partners zoals de Repaircafés,
  • door vrijwilligers die zwerfvuil ruimen,
  • gemeentelijk biodiversiteitsprojecten zoals het Holsbeeks Speelweefsel,
  • ...

Voor de komende periode willen we die extra impuls geven voor nog meer initiatieven.

Burgerparticipatie

Het klimaat belangt iedereen aan.
Daarom moedigen we mensen aan om zoveel mogelijk hier ook zelf mee de schouders onder te zetten.

Met de Ronde Tafel van het Klimaat steunt het gemeentebestuur een burgerparticipatietraject, dat in opstart professioneel wordt begeleid met de bedoeling dat het zelfdragend voortbouwt in de toekomst.

De Ronde Tafel wil inwoners samenbrengen om elkaar te inspireren met ideeën en met initiatieven in onze eigen gemeente en in andere gemeenten (in binnen- en buitenland).

De inwoners beslissen zelf via de Ronde Tafel welke projecten welke financiële steun krijgen. We mikken daarbij vooral op kleinere projecten die mensen sensibiliseren, met een budget van 300 tot 500 euro per project.

Iedereen (burgers, verenigingen, scholen, wijken, ondernemingen, ...) blijft meer dan welkom om mee te doen!

Dit is een gezamenlijk initiatief van Interleuven en de gemeente Holsbeek dat begeleid wordt door een team van Möbius/2BeFutureFit. Dit project kadert in het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland en werd mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.