Gemeente Holsbeek

Samen naar een toekomst voor onze dorpskernen

Gepubliceerd op  vr 09 apr 2021
Meer dan 330 Holsbekenaren lieten hun stem horen

Onderweg naar een vernieuwd ruimtelijk beleid, samen met onze inwoners

Eind december riepen we, samen met de Intercommunicale Interleuven, onze inwoners op om samen na te denken over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze dorpskernen.
Via het participatieplatform www.holsbeekdenktmee.be kon iedereen zijn of haar mening geven en suggesties indienen.

330 inwoners gaven aan hoe zij hun dorpskernen beleven en hoe ze zich organiseren in het dagelijks leven.
Uit de verkregen reacties haalde Interleuven 12 thema's die regelmatig werden aangestipt.

Interleuven verwerkt de komende maanden alle input en thema's, samen met het voorbereidend onderzoek, in een toekomstvisie voor de dorpskernen.

Bekijk hier de resultaten uit het participatieproces.