Gemeente Holsbeek

Speelstraten

Zoals al enkele jaren het geval is, kan je van je straat een speelstraat maken in de zomervakantie.
Enkele straten maken hier elk jaar opnieuw gebruik van.

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen.
Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten.
Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat.
  Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren.
  Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten

Procedure

Om jouw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dien je een aanvraag in bij de gemeente.

Meer info

Contacteer onze jeugddienst voor bijkomende inlichtingen en de aanvraagprocedure.

Wees er zeker op tijd bij, want de aanvragen moeten ten laatste op 1 mei binnen zijn!

Online aanvragen