Gemeente Holsbeek

Wij zoeken een uitbater!

Gepubliceerd op  wo 05 jul 2017

Oproep tot kandidaten betreffende concessie voor uitbating cafetaria sporthal Holsbeek

Het gemeentebestuur van Holsbeek stelt de cafetaria van de gemeentelijke sporthal te Holsbeek, Sint-Maurusstraat 2, open voor verhuring onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van 9 jaar.

Interesse?

Interesse? Voor alle inlichtingen, alsook afspraak voor eventueel plaatsbezoek, kan contact genomen worden met de sportdienst , Dutselstraat 15, bij sportfunctionaris Marc Huygens,

tel.: 016/62 95 04 of via e-mail: sport@holsbeek.be

Bijkomende info

Het bestek voor de toewijzing van de concessieovereenkomst kan gratis bekomen worden bij de sportdienst in het gemeentehuis van Holsbeek, Dutselstraat 15 of via mail sport@holsbeek.be .

De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op dinsdag 8 augustus 2017 om 10.00 uur, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door afgifte aan de dienst Openbare Werken, Mevrouw Kim Pelgrims, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek.

Bekijk hieronder de concessieovereenkomst!