Gemeente Holsbeek

Vakantiewerk voor de gemeente

Het gemeentebestuur kan een beroep doen op jobstudenten voor ondersteunende taken in de administratieve en technische diensten. 

Jobstudenten moeten de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op de dag van indiensttreding.

Je kan je kandidatuur indienen via mail of via brief. 

Bekijk ons aanbod