Gemeente Holsbeek

Verbranden van afvalstoffen door particulieren (reglement)

Bij verbranding van nat hout, snoeiafval, plastic, papier en dergelijk komen er heel wat giftige stoffen vrij.
Deze stoffen zorgen voor gezondheidsproblemen, variërend van kortdurende prikkeling in ogen, neus en keel tot in het ergste geval kanker.

Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval,... veroorzaakt vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand afval.
Dit is voor de stoker zelf, en zeker voor zijn buren zeer onaangenaam: mensen kunnen hun was niet meer buiten hangen en hun ramen niet meer openen om hun huis te verluchten,...

Het verbranden van afval is niet alleen schadelijk, ook nog eens verboden.
Voor het verbranden van afval in open lucht, haarden en kachels kan je een flinke boete krijgen.